Η Ελλάδα παίζει μπάσκετ

 

 

 

 

ΕΣΚΑ                 ΕΚΑΣΚΕΜ       ΕΣΚΑΘ                ΕΚΑΣΑΜΑΘ         Τ.Ε. ΧΙΟΥ

ΕΣΚΑΝΑ           ΕΚΑΣΧ             ΕΣΚΑΣΕ               ΕΚΑΣΚ                  Τ.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΕΚΑΣΘ              ΕΚΑΣΔΥΜ      ΕΣΚΑΗ                 ΕΣΚΚ                     Τ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΣΚΑΒΔΕ         ΕΣΚΑΚ            ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ                                        Τ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ